Wymagane dokumenty do złomowania auta

Wymagane dokumenty do złomowania samochodu

1. Dowód osobisty właściciela
2. Dowód rejestracyjny pojazdu i Karta Pojazdu (jeśli była wydana). W przypadku zagubienia lub zatrzymania przez Policję należy przedstawić pokwitowanie policyjne oraz potwierdzoną kserokopię Dowodu Rejestracyjnego z właściwego Wydziału Komunikacji.
3. Pisemne  upoważnienie gdy występuje współwłaściciel pojazdu.
4. Umowę kupna potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym jeżeli pojazd jest zarejestrowany na poprzedniego właściciela.
5. Jeżeli pojazd jest zarejestrowany na firmę należy załączyć wpis do ewidencji lub KRS oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do wyzłomowania pojazdu.